GRENER

Her finner du litt informasjon om grenen i Farsund Pistolklubb

Farsund Pistolklubb

Farsund Pistolklubb ble vedtatt stiftet på et møte avholdt på Herredshuset, Vanse den 10.01.1971.

Klubben ønsker nye medlemmer velkommen til å drive en sport som er både morsom og krevende.

På styremøte den 24. Januar samme år, ble det referert et skriv fra NOP/Lista (Norske Offiserers Pistolklubb / Lista) om at klubben skulle opphøre og gå inn i Farsund og Vanse skytterlag, Pistolgruppen, som da var klubbens navn.

Fra 1973 var navnet Farsund Skytterlag, Pistolgruppen. Pistolgruppen var, som den er i dag, organisert i Norges Skytterforbund gjennom Vest-Agder Skytterkrets. Norges Skytterforbund er igjen et særforbund av Norges Idrettsforbund, og vi er derved bundet av idrettsforbundets lover og vedtekter. Farsund Skytterlag og dets pistolgruppe var tilsluttet to forskjellige organisasjoner og i 1986 vedtok årsmøtet å skille lag med skytterlaget og å endre navn til FARSUND PISTOLKLUBB


Pistolklubbens målsetning er å drive pistolskyting som idrett og praktiserer skyting gjennom programmer godkjent av Norges Skytterforbund


Treningsdager er onsdag og fredag kl.18:00. Fra oktober til påsken er klubb trening på innebanen i kjelleren på Lista ungdomsskole, der er det 7 standplasser. Fra påsken til oktober er klubb trening ute på pistolbanen i Knivsland der klubben har et 25meters skytebane med 15 standplasser.


Klubben har pistoler til gratis utlån ved trening,  ammunisjon til pistolene kan kjøpes av skyteleder.


For terminliste over stevner i Norge http://www.skyting.no/konkurranse/terminliste/terminliste-pistol/


Lista Sportsskyttere

Det ble i 2004 opprettet en gruppe innen Farsund Pistolklubb som driver med såkalt Dynamisk skyting.

Det er en dynamisk skyteform der utøverne i tillegg til å skyte må bevege seg rundt på skyteområdet så hurtig som mulig.

Denne skyteformen stiller store krav til skytteren blant annet med hensyn på sikkerhet.

Derfor må den som ønsker å delta på stevner gjennomgå et sikkerhetskurs og bestå en praktisk prøve.

Man bør ha skutt en del før man begynner med denne skyteformen, den må sies å være for ”viderekomne”.

Denne gruppen, Lista Sportsskyttere er organisert i et eget forbund, Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN). se: http://www.dssn.no/

Påmelding på dynamisk stevner skjer på SSL se: https://shootnscoreit.com

Svartkrutt gruppe

På årsmøtet 10. februar 2006 ble det bestemt å opprette egen gruppe for skyting med svartkruttvåpen. Interessen for svartkrutt har økt de siste årene, og mange pistolklubber rundt om i landet har egen gruppe for dette.

Her kan det skytes med ulike program hovedsakelig innenfor langvåpen, håndvåpen og hagle. De fleste av medlemmene skyter innenfor ”Mariette” klassen, som er replika perkusjonsrevolver. Se for øvrig http://norsksvartkruttunion.no/

Metallsilhuett gruppe

På årsmøtet 10. februar 2006 ble det bestemt å opprette egen gruppe for metallsilhuett skyting. Dette er skyting på stålfigurer på lange avstander og grove kalibre.

http://nmfbeta.stillbilde.net/